Da det er meget beklemt med parkeringspladser i nærområdet ved klinikken pga. byggeriet med det nye Papirtårn osv. i området henstiller vi til vores patienter, at I giver jeg lidt ekstra tid til at kunne møde på det aftalte tidspunkt. Kør hjemmefra lidt tidligere end I ellers ville gøre det. Det tager lidt længere tid at komme frem og finde en plads til bilen. Hvis vi skal vente ca. 5 minutter på alle patienter – skrider vores dagsprogram fuldstændigt. Vi forsøger i forvejen at køre efter tidsplanen; men der opstår jo ofte uforudsete begivenheder, der gør, at lægerne kan blive lidt forsinkede, hvilket er med beklagelse når det sker.

——————————————————————————————————————————————————————————–

SMS service, så glemmer man ikke tiden ved lægen:

Vi har fået oprettet mulighed for at kunne sende en SMS dagen før man har en aftale i lægehuset. Dette for at prøve at imødegå de alt for mange udeblivelser, som vi har lige nu. Giv blot besked om, at du ønsker SMS besked når du bestiller tid hos os.

———————————————————————————————————————————————————————————–

Patienter tilknyttet private betalte behandlinger hos anden instans:

I visse tilfælde udbeder Privathospitaler eller andre sig ydelser hos egen læge. Det kan være blodprøvetagning eller supplerende information på opfølgning på iværksat behandling. I disse tilfælde opkræves privatregning for ydelsen leveret af os. Takster fremgår af vores hjemmeside under feltet priser.

Patienten betaler selv for den leverede ydelse hos os.

———————————————————————————————————————————————————————————–

Kighostevaccination af gravide:

Kighostevaccination i graviditeten er sikker for både mor og barn, og medfører god beskyttelse af barnet mod kighoste i månederne efter fødslen. Sundhedsstyrelsen anbefaler på baggrund af kighosteepidemien, at gravide i 3. trimester bliver vaccineret mod kighoste.

Tilbuddet gælder gravide i 3. trimester og træder i kraft fra 1. november 2019 og fortsætter til og med udgangen af januar 2020, hvor den aktuelle kighosteepidemi forventes at være overstået.

—————————————————————————————————————————————————————————

De fast tilknyttede uddannelseslæger fremgår under “mød os” fanen. Herudover har vi uddannelseslæger tilknyttet, der møder på arbejde hos os ca. en dag om måneden.

Vedr. medicinstuderende:

Vi har ca. 4 gange årligt tilknyttet en medicinstuderende på 12. semester i 10 dage af gangen. Disse vil kunne modtage patienter og selv køre konsultationen i første omgang, hvorefter der altid er opfølgning fra en af de faste læger bagefter. Der kan være dage, hvor den medicinstuderende vil spørge om tilladelse til at filme konsultationen (bruges udelukkende til undervisningsbrug og ved medicinsk eksamen. Videooptagelserne bliver naturligvis destrueret efter endt brug). Det er selvfølgelig muligt at frasige sig dette, såfremt man ikke ønsker at deltage heri.Link til forældrevejledninger vedr. det syge barn, der indeholder mange små gode tips, hvis dit barn er sygt

http://www.rm.dk/sundhed/sundhedstilbud-og-forebyggelse/born-og-unge/foraldrevejledninger/