Cannabisolie

Vi udskriver IKKE Cannabisolie eller lign. præp. mod smerter, da det ikke er noget vi står inde for. Har du mange smerter og tænkt, at dette kunne du måske få gavn af – bedes du bestille en tid til en konsultation hos en af lægerne til en snak om alternative behandlingspræp. for smerter. Vi vil gøre rigtigt meget for at hjælpe dig af med eller til at leve med dine kroniske smerter.
Vedr. uddannelseslæger:


De fast tilknyttede uddannelseslæger fremgår under “mød os” fanen. Herudover har vi uddannelseslæger tilknyttet, der møder på arbejde hos os ca. en dag om måneden og aktuelt er Claus Louring en af disse læger – frem til 2019.

Vedr. medicinstuderende:

Vi har ca. 4 gange årligt tilknyttet en medicinstuderende på 12. semester i 10 dage af gangen. Disse vil kunne modtage patienter og selv køre konsultationen i første omgang, hvorefter der altid er opfølgning fra en af de faste læger bagefter. Der kan være dage, hvor den medicinstuderende vil spørge om tilladelse til at filme konsultationen (bruges udelukkende til undervisningsbrug og ved medicinsk eksamen. Videooptagelserne bliver naturligvis destrueret efter endt brug). Det er selvfølgelig muligt at frasige sig dette, såfremt man ikke ønsker at deltage heri.


Link til forældrevejledninger vedr. det syge barn, der indeholder mange små gode tips, hvis dit barn er sygt

http://www.rm.dk/sundhed/sundhedstilbud-og-forebyggelse/born-og-unge/foraldrevejledninger/