Rita Thomasen stopper hos os d. 7/8-18, har fået andet job.

Sebastian Abrahamsen er stoppet som uddannelseslæge hos os. Har startet egen praksis i Risskov.


Sommerferie 2018:

Vi holder ikke lukket i sommerferien, men afvikler vores ferier lidt på skift, så det vil få indflydelse på hverdagen i ugerne 27 til og med uge 32, hvor der er nedsat kapacitet i klinikken. Der er også nogle dage, hvor der kun er en læge til stede og derfor må man påregne længere ventetid i akuttiden i disse uger.

Vedr. medicinsk cannerbis:

Her i klinikken følger vi Lægeforeningen og Dansk Selskab for Almen Medicins vejledning til os og udskriver IKKE medicinsk cannabis

Vedr. uddannelseslæger:

De fast tilknyttede uddannelseslæger fremgår under “mød os” fanen. Herudover har vi uddannelseslæger tilknyttet, der møder på arbejde hos os ca. en dag om måneden og aktuelt er Claus Louring en af disse læger – frem til 2019.

Vedr. medicinstuderende:

Vi har ca. 4 gange årligt tilknyttet en medicinstuderende på 12. semester i 10 dage af gangen. Disse vil kunne modtage patienter og selv køre konsultationen i første omgang, hvorefter der altid er opfølgning fra en af de faste læger bagefter. Der kan være dage, hvor den medicinstuderende vil spørge om tilladelse til at filme konsultationen (bruges udelukkende til undervisningsbrug og ved medicinsk eksamen. Videooptagelserne bliver naturligvis destrueret efter endt brug). Det er selvfølgelig muligt at frasige sig dette, såfremt man ikke ønsker at deltage heri.


Link til forældrevejledninger vedr. det syge barn, der indeholder mange små gode tips, hvis dit barn er sygt

http://www.rm.dk/sundhed/sundhedstilbud-og-forebyggelse/born-og-unge/foraldrevejledninger/