Vedr. medicinsk cannerbis:

Her i klinikken følger vi Lægeforeningen og Dansk Selskab for Almen Medicins vejledning til os og udskriver IKKE medicinsk cannabis

Vedr. uddannelseslæger:

De fast tilknyttede uddannelseslæger fremgår under “mød os” fanen. Herudover har vi uddannelseslæger tilknyttet, der møder på arbejde hos os ca. en dag om måneden og aktuelt er Claus Louring en af disse læger – frem til 2019.

Vedr. medicinstuderende:

Vi har ca. 4 gange årligt tilknyttet en medicinstuderende på 12. semester i 10 dage af gangen. Disse vil kunne modtage patienter og selv køre konsultationen i første omgang, hvorefter der altid er opfølgning fra en af de faste læger bagefter. Der kan være dage, hvor den medicinstuderende vil spørge om tilladelse til at filme konsultationen (bruges udelukkende til undervisningsbrug og ved medicinsk eksamen). Det er selvfølgelig muligt at frasige sig dette, såfremt man ikke ønsker at deltage heri.

Aktuelt

Ansøgning om enkelttilskud til et bestemt medicinsk præparat:

Der er kommet nye regler for ansøgning om enkelttilskud til medicin. Ansøgningen skal stadig udfærdiges af lægen, det nye er, at patienten selv skal betale for denne ansøgning. Det koster 375,00 kr. inkl. moms.

Priser i øvrigt:

Se særskilt prisliste under punktet praktisk info.

—————————————————————————————————

Link til forældrevejledninger vedr. det syge barn, der indeholder mange små gode tips, hvis dit barn er sygt

http://www.rm.dk/sundhed/sundhedstilbud-og-forebyggelse/born-og-unge/foraldrevejledninger/