Der er ikke mulighed for at for at komme til blodprøver/vaccinationer uden tidsbestilling i uge 42 grundet ferieafvikling hos læger/personaler.

Vi er klar med tilbuddet igen fra uge 43Som noget nyt er det fremover Tina Sejdelin, vores søde sygeplejerske, der varetager alle rutine cyt skrab, det vil sige de skrab fra livmoderhalsen, som kvinder bliver indkaldt til via Regionen.

Dette for at spare vores lægetider, der så kan bruges til andre former for konsultation, hvor det kun er en læge, der varetage problemet. Så fremover skal disse tider bestilles hos Tina.

Ligeledes varetager Tina også opstartskonsultation med henblik på at begynde på p-piller og anden præventionsform, dog ikke spiral, så tider til denne type konsultation skal også bestilles hos Tina.

————————————————————————————————————————————————————————–Vedr. uddannelseslæger:


De fast tilknyttede uddannelseslæger fremgår under “mød os” fanen.

Herudover har vi uddannelseslæger tilknyttet, der møder på arbejde hos os ca. en dag om måneden.

Vedr. medicinstuderende:

Vi har ca. 4 gange årligt tilknyttet en medicinstuderende på 12. semester i 10 dage af gangen. Disse vil kunne modtage patienter og selv køre konsultationen i første omgang, hvorefter der altid er opfølgning fra en af de faste læger bagefter. Der kan være dage, hvor den medicinstuderende vil spørge om tilladelse til at filme konsultationen (bruges udelukkende til undervisningsbrug og ved medicinsk eksamen. Videooptagelserne bliver naturligvis destrueret efter endt brug). Det er selvfølgelig muligt at frasige sig dette, såfremt man ikke ønsker at deltage heri.


Link til forældrevejledninger vedr. det syge barn, der indeholder mange små gode tips, hvis dit barn er sygt

http://www.rm.dk/sundhed/sundhedstilbud-og-forebyggelse/born-og-unge/foraldrevejledninger/