Når vi holder ferie, lukkes der ned for muligheden for at skrive e-konsultation til den pågældende, der holder ferie. Der åbnes når vedkommende er tilbage fra ferie.

————————————————————————————————————————————————————————————

Meget vigtigt vedr. Covid-19 vaccination:

Mange ringer til os for at høre, hvornår de mon bliver indkaldt til Covid-19 vaccination. Det kan vi ikke svare på og derfor bedes man undlade disse opkald. Man skal afvente indkaldelse i sin E-boks vedr. dette. Har man ikke E-boks kommer der et brev med posten.

————————————————————————————————————————————————————————————

Det er muligt selv at booke tider on-line her under Corona pandemien. Alle konsultationer vedr. øvre luftvejssymptomer SKAL visiteres før man møder op, så er man i tvivl, om det er noget vi kan se på herinde – bedes man ringe herind og forhøre sig om, hvordan man kan få en tid. Videokonsultation : Her forudsættes dette , at man har en app på sin telefon, der hedder MinLæge, hvor man logger sig ind på det bestilte tidspunkt og sidder og venter til lægen logger på herfra. Se faneblad videokonsultation.

Hold dig opdateret og orienteret via vores hjemmeside og har du spørgsmål til Corona kan du orientere dig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk, hvor de sidste nye vejledninger altid ligger tilgængelige

————————————————————————————————————————————————————————–

SMS service, så glemmer man ikke tiden ved lægen:

Vi har fået oprettet mulighed for at kunne sende en SMS dagen før man har en aftale i lægehuset. Dette for at prøve at imødegå de alt for mange udeblivelser, som vi har lige nu. Giv blot besked om, at du ønsker SMS besked når du bestiller tid hos os.

———————————————————————————————————————————————————————————–

Patienter tilknyttet private betalte behandlinger hos anden instans:

I visse tilfælde udbeder Privathospitaler eller andre sig ydelser hos egen læge. Det kan være blodprøvetagning eller supplerende information på opfølgning på iværksat behandling. I disse tilfælde opkræves privatregning for ydelsen leveret af os. Takster fremgår af vores hjemmeside under feltet priser.

Patienten betaler selv for den leverede ydelse hos os.

———————————————————————————————————————————————————————————–

De fast tilknyttede uddannelseslæger fremgår under “mød os” fanen. Herudover har vi uddannelseslæger tilknyttet, der møder på arbejde hos os ca. en dag om måneden.

Vedr. medicinstuderende:

Vi har ca. 4 gange årligt tilknyttet en medicinstuderende på 12. semester i 10 dage af gangen. Disse vil kunne modtage patienter og selv køre konsultationen i første omgang, hvorefter der altid er opfølgning fra en af de faste læger bagefter. Der kan være dage, hvor den medicinstuderende vil spørge om tilladelse til at filme konsultationen (bruges udelukkende til undervisningsbrug og ved medicinsk eksamen. Videooptagelserne bliver naturligvis destrueret efter endt brug). Det er selvfølgelig muligt at frasige sig dette, såfremt man ikke ønsker at deltage heri.