Husk klinikken er lukket mellem jul og nytår fra d. 24/12-19 – 2/1-2020. Se under ferier og fravær. Findes under fanen praktiske oplysninger.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Patienter tilknyttet private betalte behandlinger hos anden instans:

I visse tilfælde udbeder Privathospitaler eller andre sig ydelser hos egen læge. Det kan være blodprøvetagning eller supplerende information på opfølgning på iværksat behandling. I disse tilfælde opkræves privatregning for ydelsen leveret af os. Takster fremgår af vores hjemmeside under feltet priser.

Patienten betaler selv for den leverede ydelse hos os.

———————————————————————————————————————————————————————————–

Kighostevaccination af gravide:

Kighostevaccination i graviditeten er sikker for både mor og barn, og medfører god beskyttelse af barnet mod kighoste i månederne efter fødslen. Sundhedsstyrelsen anbefaler på baggrund af kighosteepidemien, at gravide i 3. trimester bliver vaccineret mod kighoste.

Tilbuddet gælder gravide i 3. trimester og træder i kraft fra 1. november 2019 og fortsætter til og med udgangen af januar 2020, hvor den aktuelle kighosteepidemi forventes at være overstået.

—————————————————————————————————————————————————————————

Det er  fremover Tina Sejdelin, vores søde sygeplejerske, der varetager alle rutine cyt skrab, det vil sige de skrab fra livmoderhalsen, som kvinder bliver indkaldt til via Regionen.

Dette for at spare vores lægetider, der så kan bruges til andre former for konsultation, hvor det kun er en læge, der kan varetage problemet. Så fremover skal disse tider bestilles hos Tina.

Ligeledes varetager Tina og Pia også opstartskonsultation med henblik på at begynde på p-piller og anden præventionsform, dog ikke spiral, så tider til denne type konsultation skal også bestilles hos Tina eller Pia.

————————————————————————————————————————————————————————–

De fast tilknyttede uddannelseslæger fremgår under “mød os” fanen. Herudover har vi uddannelseslæger tilknyttet, der møder på arbejde hos os ca. en dag om måneden.

Vedr. medicinstuderende:

Vi har ca. 4 gange årligt tilknyttet en medicinstuderende på 12. semester i 10 dage af gangen. Disse vil kunne modtage patienter og selv køre konsultationen i første omgang, hvorefter der altid er opfølgning fra en af de faste læger bagefter. Der kan være dage, hvor den medicinstuderende vil spørge om tilladelse til at filme konsultationen (bruges udelukkende til undervisningsbrug og ved medicinsk eksamen. Videooptagelserne bliver naturligvis destrueret efter endt brug). Det er selvfølgelig muligt at frasige sig dette, såfremt man ikke ønsker at deltage heri.



Link til forældrevejledninger vedr. det syge barn, der indeholder mange små gode tips, hvis dit barn er sygt

http://www.rm.dk/sundhed/sundhedstilbud-og-forebyggelse/born-og-unge/foraldrevejledninger/