Corona test ved på pladsen foran kommunen på Søvej 1:
De nye biler er Testcenter Danmarks lettilgængelige, mobile tilbud til borgere og danske turister i Region Midtjylland. Bilerne bliver drevet og bemandet af Region Midtjylland og gør fra 22. juni holdt 15 steder, hvor der ofte færdes mange mennesker.

Podningen foregår med en vatpind der tager en spytprøve i halsen. Testen viser med rimelig sikkerhed, om en person er smittet med COVID-19 og dermed udsætter andre for smitterisiko.

Ingen tidsbestilling til test i gule biler. For at gøre det så nemt som muligt at få taget en test, kan alle over 18 år bare møde op ved de gule testbiler, skanne sundhedskortet og få podningen overstået! Ved de gule testbiler er tidsbestilling ikke nødvendig, og svaret kan ses på sundhed.dk indenfor maksimalt 72 timer. Hvis testen bekræfter smitte, bliver man kontaktet direkte. Børn skal henvises til test. Det kræver særlig rutine at teste børn under 15 år. For at sikre, at børnene får en god oplevelse, skal de testes på en af hospitalernes testfaciliteter, der i bestemte tidsrum er bemandet af personale fra børneafdelingerne.

Børn kan ikke blive testet ved de gule biler. Børn skal henvises til test af egen læge

Bilen holder på Søvej 1, 8600 Silkeborg    Tirsdag kl. 08,30 – 10,30 og lørdag kl. 11,00 – 13,00

————————————————————————————————————————————————————————————

Det er nu igen muligt selv at booke tider on-line her under Corona krisen. Alle konsultationer SKAL visiteres før man møder op, så er man i tvivl, om det er noget vi kan se på herinde – bedes man ringe herind og forhøre sig om, hvor vidt man kan få en tid nu eller, om det skal vente til efter krisen. Vi har lukket op for muligheden for også selv at booke tid til videokonsultation. Her forudsættes dette af, at man har en app på sin telefon, der hedder MinLæge, hvor man logger sig ind på det bestilte tidspunkt og sidder og venter til lægen logger på herfra.

Under Corona tilstanden har vi lukket ned for åbne tider til blodprøver, vaccinationer og akutte tider. Alt dette for at forsøge at undgå at få smitte ind i klinikken. Kontakt os og hør, om du evt. kan komme herned til dette.  Det er ikke muligt at få taget blodprøve for antistof vedr. Covid-19.

Hold dig opdateret og orienteret via vores hjemmeside og har du spørgsmål til Corona kan du orientere dig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk, hvor de sidste nye vejledninger altid ligger tilgængelige

————————————————————————————————————————————————————————–

Vaccination mod lungebetændelse:

er du over 65 år og lider af kronisk sygdom tilbydes du en vaccination mod lungebetændelse. Du kan orientere dig via dette link: https://www.sst.dk/da/Viden/Vaccination/Vaccination-af-voksne/Tilskud-til-vacciner-for-risikogrupper. Her kan du se, om du opfylder kriterierne for at få vaccinationen gratis.

————————————————————————————————————————————————————————-

SMS service, så glemmer man ikke tiden ved lægen:

Vi har fået oprettet mulighed for at kunne sende en SMS dagen før man har en aftale i lægehuset. Dette for at prøve at imødegå de alt for mange udeblivelser, som vi har lige nu. Giv blot besked om, at du ønsker SMS besked når du bestiller tid hos os.

———————————————————————————————————————————————————————————–

Patienter tilknyttet private betalte behandlinger hos anden instans:

I visse tilfælde udbeder Privathospitaler eller andre sig ydelser hos egen læge. Det kan være blodprøvetagning eller supplerende information på opfølgning på iværksat behandling. I disse tilfælde opkræves privatregning for ydelsen leveret af os. Takster fremgår af vores hjemmeside under feltet priser.

Patienten betaler selv for den leverede ydelse hos os.

———————————————————————————————————————————————————————————–

Kighostevaccination af gravide:

Kighostevaccination i graviditeten er sikker for både mor og barn, og medfører god beskyttelse af barnet mod kighoste i månederne efter fødslen. Sundhedsstyrelsen anbefaler på baggrund af kighosteepidemien, at gravide i 3. trimester bliver vaccineret mod kighoste.

Tilbuddet gælder gravide i 3. trimester og træder i kraft fra 1. november 2019 og fortsætter til og med udgangen af januar 2020, hvor den aktuelle kighosteepidemi forventes at være overstået.

—————————————————————————————————————————————————————————

De fast tilknyttede uddannelseslæger fremgår under “mød os” fanen. Herudover har vi uddannelseslæger tilknyttet, der møder på arbejde hos os ca. en dag om måneden.

Vedr. medicinstuderende:

Vi har ca. 4 gange årligt tilknyttet en medicinstuderende på 12. semester i 10 dage af gangen. Disse vil kunne modtage patienter og selv køre konsultationen i første omgang, hvorefter der altid er opfølgning fra en af de faste læger bagefter. Der kan være dage, hvor den medicinstuderende vil spørge om tilladelse til at filme konsultationen (bruges udelukkende til undervisningsbrug og ved medicinsk eksamen. Videooptagelserne bliver naturligvis destrueret efter endt brug). Det er selvfølgelig muligt at frasige sig dette, såfremt man ikke ønsker at deltage heri.Link til forældrevejledninger vedr. det syge barn, der indeholder mange små gode tips, hvis dit barn er sygt

http://www.rm.dk/sundhed/sundhedstilbud-og-forebyggelse/born-og-unge/foraldrevejledninger/