Graviditet

Hvis du har brug for at få bekræftet din graviditet eller har brug for umiddelbar vejledning i forhold til graviditeten, så ring og få en tid.

Der er tilbud om 3 forebyggende lægeundersøgelser i forbindelse med graviditeten:

1. lægebesøg i 9.-10. graviditetsuge. Her afsættes 45 min. ved sygeplejerske da vi skal udfylde udfylde vandre- og svangre journal og have taget blodprøver. Ugen efter afsættes 15 min. ved en læge, som giver svar på prøverne.
2. lægebesøg i 25. graviditetsuge. Her afsættes 15 min.
3. lægebesøg i 32. graviditetsuge. Her afsættes 15 min.

Ved hver undersøgelse bedes du lave en urinprøve på klinikken eller medbring en HELT frisk urinprøve.

Du kan få rådgivning via nedenstående links:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/sunde-vaner—foer-under-og-efter-graviditet

Husk Folsyre…

Regionshospitalet Gødstrup https://www.regionshospitalet-goedstrup.dk/afdelinger/graviditet-fodsel-og-barsel/

Regionshospitalet Viborg https://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/kvindesygdomme-og-foedsler/graviditet-fodsel-og-barsel/

Regionshospitalet Randers https://www.regionshospitalet-randers.dk/om-os/randersbaby/