Læge Marius Andersen
Speciallæge i Almen Medicin

Medejer af praksis.

Født i 1970.

Kandidat ved Århus Universitet 1998.

Startede i praksis i 2006.

Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation

Medlem af DSAM

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin


—————————————————–
Læge Jane Gregersen
Speciallæge i Almen Medicin

Medejer af prakis

Kandidat ved Århus Universitet 1999

Speciallæge i almen medicin juni 2007

Indtrådt som kompagnon december 2007

Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation

Medlem af DSAM

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin

———————————————–

Læge Mille Sommer Kirkegaard

Medejer af praksis

Født i 1977

Kandidat ved Århus Universitet 2005

Speciallæge i almen medicin 2014

Indtrådt som kompagnon januar 2017

Medlem af:

Den almindelige danske Lægeforening

Praktiserende Lægers Organisation

———————————————–

Derudover har vi 1 – 2 reservelæger i videreuddannelse til praktiserende læge i ½ – 1 års varighed