MA  Læge Marius Andersen
Speciallæge i Almen Medicin
Medejer af praksis.
Født i 1970.
Kandidat ved Århus Universitet 1998.
Startede i praksis i 2006.
Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Praktiserende Lægers OrganisationMedlem af DSMM – Dansk Selskab for Muskulosketal MedicinMedlem af DSAM – Dansk Selskab for Almen Medicin 

 

 

20170601_145230 Jane  Læge Jane Gregersen
Speciallæge i Almen Medicin
Medejer af praksis.
Født i 1969.
Kandidat ved Århus Universitet 1999
Startede i praksis i 2007
Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Medlem af DSMM – Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin

 

20170601_145200 Mille  Læge Mille Sommer Kirkegaard
Speciallæge i almen medicin
Medejer af praksis
Født i 1977
Kandidat ved Århus Universitet 2005
Startede i praksis januar 2017
Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation

Derudover har vi 1 – 2 reservelæger i videreuddannelse til praktiserende læge i ½ – 1 års varighed