20170601_145141 Lise

Lise Bay er stoppet hos os d. 10. januar 2018


Sygeplejerske siden maj 1999.
Ansat 1/1-2010.
Tidligere ansættelser indenfor lungemedicin, søvnapnø, hjertemedicin og -kirurgi, diabetes, ortopædkirurgi samt hjemmeplejen. Har desuden arbejdet i lægepraksis i England.
Endvidere 1 års videregående uddannelse indenfor sygeplejeteori, forskning og etik.Varetager opgaver som:

 • Blodprøvetagning og kontrol af antikoagulationsbehandling
 • Vaccinationer og injektioner
 • EKG
 • Urinundersøgelser
 • Rådgivning omkring livsstilsændringer, herunder  rygestop og kostvejledning
 • Motiverende samtaler omkring vægttab
 • Sårbehandling
 • Lungefunktionsundersøgelser
 • Øreskylning
 • Fjernelse af sting efter operation
 • Kontrol af blodtryksbehandling
 • Kontrol af kolesterolsænkende behandling
 • Vejledning og opfølgning efter ortopædiske operationer
 • Vejledning omkring medicinadministration
 • Demenstest
 • kontrol af kronisk lungesygdom og vejledning i inhallationsteknik
 • kontrol og rådgivning om sukkersyge
 • rejsemedicinsk vejledning
 • vortebehandling
 • 1. graviditetsundersøgelse

Lise Bay har valgt at gå ned i arbejdstid pr. 1/4-2016 og vi kan derfor kun tilbyde tider ved Lise tirsdage og onsdage fremover. Rita overtager de af Lises opgaver, som er muligt for hende at udføre.


 

20170601_145128 Mariann Mariann Nedergaard Jensen
Sygehjælper i 1988. Sekretær i 2002.
Ansat i 2007.
Mariann er den person du møder når du træder ind i praksis, eller den venlige stemme i møder i telefonen når I ringer til klinikken. Hun er blæksprutten, der kan tale i telefon og tage imod dig i praksis. Derudover varetager hun opgaver som journalskrivning og regnskab.

Ansat i praksis i 2007. Varetager:
 • Telefonpasning
 • Regnskab
 • Journalskrivning
 • diverse administrative opgaver
 • hjemmeside

 

20170601_145401 Rita Rita Birkebæk Thomasen
Sosu-assistent siden 1995.
Ansat i 2012.
Rita er den person du møder når du kommer i praksis til åben blodprøvetagning og vaccination. Rita har også egne patienter, der følger hypertensionskontrol her i klinikken. Derudover vikarierer hun i sekretariatet når Mariann har fri/ferie.

Ansat i praksis i 2012. Varetager:
 • Blodprøvetagning og kontrol af antikoagulationsbehandling
 • Vaccinationer og injektioner
 • EKG
 • Urinundersøgelser
 • Sårbehandling
 • Lungefunktionsundersøgelser
 • Øreskylning
 • Fjernelse af sting eller agraffer efter operation
 • Forberedende konsultation før årskontrol
 • 1. graviditetsundersøgelse
 • Telefonpasning
 • Diverse administrative opgaver