Receptionen er åben dagligt fra kl. 08.15 – 15.00 Ved ankomst bedes du registrere dig ved vores ankomst terminal, inden du tager plads i venteværelset. Du skal ALTID anvende dit sygesikringskort, når du skal til lægen. Hvis du har mistet dit sygesikringskort, eller det er gået i stykker, skal du henvende dig hos kommunen for at få det erstattet. Kommer du til en åben blodprøvetid/vaccination eller akuttid, skal du ligeledes køre dit sygesikringsbevis igennem ankomst terminalen og derefter tage plads i venteværelset. Du er nu registreret på en venteliste. Herefter betjenes man i den rækkefølge man er fremmødt i. Der kan være særlige tilfælde, hvor en akut meldt patient bliver kaldt ind før de øvrige fra ventelisten. Det er lægens prioritering, hvornår det er nødvendigt.

Lægevalg

Bor du længere væk end 15 kilometer fra vores klinik gælder særlige regler – kontakt din bopælskommune for nærmere information. Kommunen har oplysninger om, hvilke lægeklinikker, der har åbent for tilgang.

Gratis HPV vaccination af 12-årige drenge:
Fra d. 1/9-19 er det nu muligt gratis at få 12-årige drenge vaccineret mod HPV. Dette fordrer, at drengen er fyldt 12 år efter d. 1/7-19. Er han ikke det – er det selvbetaling.