Influenza/pneumokok vaacination kommer til at foreløbe lidt anderledes i år pga. Corona Pandemien. Vi vaccinerer på følgende datoer:

1/10, 6/10, 8/10 og 13/10 fra kl. 13 – 14. Efter disse datoer er det hver tirsdag fra kl. 13.00 – 13.30

Disse datoer er naturligvis afhængige af, om vi får leveret vaccinerne til opstartsdatoen – det er lidt tvivl om i skrivende stund.


Privat Influenzavaccination:
Inklusiv vaccinationshonorar specialtilbud kr. 200,00

Gratis influenzavaccination:
Influenzavaccination 2020
Den 1. oktober markerer begyndelsen af influenzasæson 2020 og dermed også lanceringen af det gratis tilbud om influenzavaccination til visse persongrupper. Vi vaccinerer
Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper, har følgende personer med bopæl i Danmark ret til gratis influenzavaccination:

 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter lægelig vurdering:
  – kroniske lungesygdomme
  – hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  – diabetes 1 eller 2
  – medfødt eller erhvervet immundefekt
  – påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  – kronisk lever- og nyresvigt
  – andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejl. BMI > 40) efter lægelig vurdering
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter (medfødt eller erhvervet immundefekt) efter lægelig vurdering.

Tilbud om gratis vaccination gælder fra 1. oktober og året ud, for gravide i 2. og 3. trimester dog til udgangen af februar 2021.